Финансијске обавезе

Цена пробног пријемног испита износи 2.000 динара. Полазници оба циклуса припремне наставе раде пробни пријемни испит без новчане надокнаде.

Попуњавање уплатнице:

Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Пробни пријемни испит, школска 2019/2020 година
Модел: 97
Позив на број одобрења:  89 11 00 102 2019 2020

/*Позив на број може да се пише или са размаком (бланком) или све спојено.

Напомена:

У поље уплатилац треба навести име и презиме кандидата, а не  име и презиме родитеља кандидата!