Финансијске обавезе

Цена  припремне наставе износи 23.100 динара ако се уплати у целини унапред или 25.200 динара, у две рате.

Уплату у целини је потребно извршити до 04.03.2021.

Прву рату је потребно уплатити  до 04.03.2021. године .

Другу рату  је потребно уплатити  до 15.05.2021. године.

Попуњавање уплатнице:

Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Припремна настава, школска 2021/2022 година
Модел: 97
Позив на број одобрења: 11 11 00 101 2020 2021

/*Позив на број може да се пише или са размаком (бланком) или све спојено.

Напомена:

У пољу уплатилац треба навести име и презиме полазника, а не име и презиме  родитеља полазника!