Финансијске обавезе

Цена другог циклуса припремне наставе износи 23.100 динара ако се уплати у целини унапред (уплатити најкасније 28.02.2019. године и уплатницу донети на првом термину тј. у суботу  2.03.2019. године) или 25.200 динара, у две рате по 12.600 динара.
Прву рату је потребно уплатити до 28.02.2019. године и уплатницу донети на првом термину припрема (субота 2.03.2019. године).
Другу рату је потребно уплатити до 17.04.2019. године и уплатницу донети у седмом термину припрема (субота 20.04.2019. године).

Попуњавање уплатнице:

Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Припремна настава, школска 2019/2020 година
Модел: 97
Позив на број одобрења:  71 11 00 101 2018 2019

/*Позив на број може да се пише или са размаком (бланком) или све спојено.

Напомена:

У пољу уплатилац треба навести име и презиме полазника, а не име и презиме  родитеља полазника!