Тестови

Други тест

Резултати другог теста

Кључ другог теста:

1. д)

2. в)

3. а)

4. д)

5. г)

6. а)

7. б)

8. в)

9. а)

10. д)

 

Информације о тестовима

Математички факултет организује и два теста за проверу знања из математике за будуће студенте и све заинтересоване. Полазници првог циклуса припремне наставе раде тестове без новчане надокнаде. Цена за сваки од тестова износи по 1.000 динара за све остале заинтересоване кандидате.

Први тест биће одржан у суботу 16.03.2019. године, а други тест у суботу 8.06.2019. године. Пријава за први тест почиње почетком марта, а за други тест у мају. Пријава ће се вршити на овој страници.

Сваки од тестова садржи по 10 задатака и време предвиђено за решавање задатака је 90 минута. Након завршетка теста  (у наредних 90 минута) асистент или професор Математичког факултета решава задатке са теста, приказује различите начине за решавање задатака и указује на честе грешке које кандидати праве. Резултати тестова ће бити објављени на овој страници.

У оквиру првог теста проверава се знање кандидата из области:

 1. Бројевни и алгебарски изрази
 2. Процентни рачун
 3. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина
 4. Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина
 5. Ирационалне једначине и неједначине
 6. Аритметички и геометријски низови
 7. Комплексни бројеви
 8. Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
 9. Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција

У оквиру другог теста проверава се знање кандидата из области:

 1. Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д)
 2. Геометрија: призма, пирамида, лопта, ваљак, купа (3Д)
 3. Аналитичка геометрија
 4. Тригонометрија: једначине, неједначине, инверзне тригонометријске функције, примене у геометрији
 5. Функције
 6. Лимес низа
 7. Лимес функције
 8. Биномна формула
 9. Комбинаторика
 10. Полиноми
 11. Теорија бројева

Све  додатне информације о тестовима биће истакнуте на овој страници.