Тестови

Информације о тестовима

Математички факултет организује и два теста за проверу знања из математике за будуће студенте и све заинтересоване. Полазници првог циклуса припремне наставе раде тестове без новчане надокнаде. Цена за сваки од тестова износи по 1.000 динара за све остале заинтересоване кандидате.

Пријава за тестове ће се вршити на овој страници.

Сваки од тестова садржи по 10 задатака и време предвиђено за решавање задатака је 90 минута. Након завршетка теста  (у наредних 90 минута) асистент или професор Математичког факултета решава задатке са теста, приказује различите начине за решавање задатака и указује на честе грешке које кандидати праве. Резултати тестова ће бити објављени на овој страници.

У оквиру првог теста проверава се знање кандидата из области:

 1. Бројевни и алгебарски изрази
 2. Процентни рачун
 3. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина
 4. Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина
 5. Ирационалне једначине и неједначине
 6. Аритметички и геометријски низови
 7. Комплексни бројеви
 8. Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
 9. Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција

У оквиру другог теста проверава се знање кандидата из области:

 1. Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д)
 2. Геометрија: призма, пирамида, лопта, ваљак, купа (3Д)
 3. Аналитичка геометрија
 4. Тригонометрија: једначине, неједначине, инверзне тригонометријске функције, примене у геометрији
 5. Функције
 6. Лимес низа
 7. Лимес функције
 8. Биномна формула
 9. Комбинаторика
 10. Полиноми
 11. Теорија бројева

Све  додатне информације о тестовима биће истакнуте на овој страници.