Тестови

Други тест

Пријаве за други тест припремне наставе су ПОЧЕЛЕ! Други тест биће одржан у суботу 8.6.2019. годинеЗаинтересовани кандидати треба да пошаљу пријаве на pripremna@matf.bg.ac.rs са подацима:

-име и презиме кандидата;

-школа кандидата;

-место школе кандидата;

Потребно је да се том приликом напомене да се кандидат пријављује за други тест.  Пријаве  трају до 5.6.2019.

Детаљније информације о другом тесту (термин одржавања, сала у којој се одржава и остале информације) биће на овој страници након истека пријава за тест.

Цена теста је 1.000 динара и потребно је извршити уплату најкасније до 5.6.2019, а начин на који се попуњава уплатница је:

Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Тест 2, припремна настава, школска 2019/2020 година
Модел: 97
Позив на број одобрења:  71 11 00 101 2018 2019

/*Позив на број може да се пише или са размаком (бланком) или све спојено.

Напомена:

У пољу уплатилац треба навести име и презиме кандидата, а не име и презиме  родитеља кандидата!

 

Информације о тестовима

Математички факултет организује и два теста за проверу знања из математике за будуће студенте и све заинтересоване. Полазници првог циклуса припремне наставе раде тестове без новчане надокнаде. Цена за сваки од тестова износи по 1.000 динара за све остале заинтересоване кандидате.

Први тест биће одржан у суботу 16.03.2019. године, а други тест у суботу 8.06.2019. године. Пријава за први тест почиње почетком марта, а за други тест у мају. Пријава ће се вршити на овој страници.

Сваки од тестова садржи по 10 задатака и време предвиђено за решавање задатака је 90 минута. Након завршетка теста  (у наредних 90 минута) асистент или професор Математичког факултета решава задатке са теста, приказује различите начине за решавање задатака и указује на честе грешке које кандидати праве. Резултати тестова ће бити објављени на овој страници.

У оквиру првог теста проверава се знање кандидата из области:

 1. Бројевни и алгебарски изрази
 2. Процентни рачун
 3. Линеарне једначине и неједначине, системи линеарних једначина
 4. Квадратне једначине и неједначине, Виетове формуле, системи квадратних једначина
 5. Ирационалне једначине и неједначине
 6. Аритметички и геометријски низови
 7. Комплексни бројеви
 8. Експоненцијалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
 9. Логаритамске једначине и неједначине, логаритамска функција

У оквиру другог теста проверава се знање кандидата из области:

 1. Геометрија: троугао, четвороугао, круг (2Д)
 2. Геометрија: призма, пирамида, лопта, ваљак, купа (3Д)
 3. Аналитичка геометрија
 4. Тригонометрија: једначине, неједначине, инверзне тригонометријске функције, примене у геометрији
 5. Функције
 6. Лимес низа
 7. Лимес функције
 8. Биномна формула
 9. Комбинаторика
 10. Полиноми
 11. Теорија бројева

Све  додатне информације о тестовима биће истакнуте на овој страници.