Контакт

Математички факултет
Универзитет у Београду
Студентски трг 16, Београд
www.matf.bg.ac.rs

Питања у вези са припремном наставом, пробним пријемним испитом и тестовима слати на: pripremna@matf.bg.ac.rs